out of love for nature
CALL US
Pomidory gruntowe
Jarosław Kosiński

Dane dotyczące uprawy

  • Nazwa Gospodarstwa: GR Ewelina i Jarosław Kosińscy
  • Lokalizacja: Jackowice, woj. mazowieckie 
  • Uprawa: pomidory gruntowe . . : : . . Odmiana: Miceno
  • Termin siewu: 24.05.2023 . . : : . . Termin zbioru: 12-16.09.2023
  • Powierzchnia wdrożenia: 1 ha
  • Wydajność oczekiwana: niska
  • Wydajność realna FITOVALOR: przekraczająca oczekiwania
  • Korzyść finansowa: owoce pomidorów były 1,5-2x większe, niż na pozostałych plantacjach
Zdjęcie poglądowe
Kontrola
Zdjęcie poglądowe
Kontrola
Owoce na krzakach
Kontrola
Owoce na krzakach
Kontrola

Rezultaty na etapie zbiorów

Pole 1 określamy jako pole ze spektakularnym rezultatem. Odmiana Miceno. Zastosowano łącznie 7 oprysków zużywając 1,5-2L nawozu O55 i O80 na ha w każdym oprysku. Rezultat tego nawożenia jest zdecydowanie naszą zasługą. Nie mamy fotografii z tego pola.

Powyższe zdjęcia prezentują kontrolę obok pola 2.

Pole 2 to pole nawożone O55 i O80 przy okazji (~0,1ha – 3 rzędy). Odmiana Plantico L374. Zastosowano dwa opryski, ale były też stosowane inne nawozy, więc rezultat nie jest jednoznacznie „nasz”.

Pan Jarosław po zbiorach opisuje rezultaty z pola 1 następująco:

„W połowie czerwca jedna z naszych plantacji (1ha) notowała bardzo słaby wzrost. PH gleby wynosiło 7,9 – pomidor nie lubi takiego PH. Idąc za sugestią pana Konrada z Maspex zdecydowaliśmy się zastosować na tę plantację otrzymany nawóz FITOVALOR.

Wykonaliśmy łącznie 7 oprysków zużywając 1,5-2L nawozu na ha. Rezultaty były zaskakująco pozytywne: krzaki się nie rozrosły, ale owoce były 1,5-2x większe niż na plantacji obok. Zakładaliśmy, że plon będzie sporo mniejszy, a okazało się, że plon utrzymał standard zbiorów”.

Rozpiętość krzewu
Kontrola
Rozpiętość krzewu
Kontrola

Konkluzje

Klient jest już obeznany z nawozami pochodzenia organicznego i humusami. Wiedział, jak zastosować nasz nawóz oraz podszedł do niego pozytywnie i rzetelnie. Zatem możemy być pewni, że uprawa została prawidłowo i z dbałością nawieziona naszym nawozem.

Zaufanie Klienta do tego typu nawozów i decyzja o ratowaniu jednej z plantacji przełożyły się na spektakularny rezultat. Klient nie odnotował jakichkolwiek negatywnych skutków nawiezienia na 1ha ok. 10L nawozu FITOVALOR, mimo że w instrukcji posługujemy się mniejszą dawką na 1ha.

Klient zwrócił uwagę na fakt, że nawet jeśli w jego mniemaniu uprawa dałaby taki sam efekt, jak zwyczajowo – ma dla niego znaczenie analiza kosztów nawożenia i jest otwarty na tę analizę, ponieważ już widzi, że stosowanie naszego nawozu może być dla niego bardziej opłacalne.

You can write down many things. This website allows you to get to know us, nevertheless, nothing works better than a man-to-man conversation.

You are welcome! Let us get to know you. Send us a message - even in the smallest issues.

Warm greetings!
FITOVALOR sp. z o.o.'s Team

Have any questions?

Briefly tell us what you need / expect. We will contact you!