out of love for nature
CALL US
Ziemniaki Arizona
HOLSTAR sp. z o.o.

Dane dotyczące uprawy

 • Nazwa Gospodarstwa: HOLSTAR sp. z o.o.
 • Lokalizacja: Pęzino, woj. zachodniopomorskie
 • Uprawa: ziemniak. Odmiana: Arizona
 • Termin siewu: 26.03.2023 . . : : . . Termin zbioru: 12.10.2023
 • Powierzchnia wdrożenia: 6 ha
 • Wydajność na polu kontrolnym: 55,8 t/ha
 • Wydajność na polu FITOVALOR: 59,5 t/ha
 • Korzyść finansowa: 3,7t x 6 ha x 1.300 zł/t w skupie = 28.860 zł
Wygląd krzaków - lipiec
Kontrola
Wygląd krzaków - lipiec

Rezultaty na etapie wzrostu i zbiorów

 • Nasza plantacja była porównywana z konkurencyjnym nawozem oraz z tradycyjnym nawożeniem stosowanym przez Klienta (kontrola).
 • W okresie czerwiec-lipiec, w opinii Klienta, nasza plantacja nie przejawiała różnic w stosunku do kontroli. Klient twierdził, że wszystko jest „normalnie” i nie zgłaszał żadnych zastrzeżeń co do działania nawozu. Potwierdza to nasze nagranie z Klientem z 25.07.2023.
 • Na zdjęciach poglądowych możemy zaobserwować, że nasza plantacja i kontrola jest jednolicie zielona. Jednocześnie na polu kontroli widzimy więcej jaśniejszych plam. Zaś plantacja nawożona konkurencyjnym nawozem (skrajnie z lewej) jest w całości jasna.
 • W okresie sierpień-wrzesień Klient obserwował gorszą jakość krzewów na naszej plantacji – mniej zielone, mniej rozkrzewione. Wielkość i ilość bulw nie była sprawdzana.

REZULTATY NA ETAPIE ZBIORÓW

 • Poniższa analiza została opracowana na podstawie wizyty z dnia 12.10.2023.
 • Przede wszystkim Klient był bardzo zaskoczony wielkością zbioru w dwóch aspektach: wielkość ziemniaków oraz wielkość zbioru z hektara.
 • Średnia wielkość ziemniaków spełniła oczekiwania Klienta.
 • W zbiorach zdarzyło się kilka ziemniaków o wymiarach i wadze, których Klient, jak twierdzi, nie widział na przestrzeni 30 lat swojej pracy. Największe okazy znalazły zaszczytne miejsce na recepcji głównej, w biurach oraz na biurku Prezesa.
 • Prezentowany okaz ma wymiary 16,5×10 cm i waży 1,74 kg! 🙂
Ziemniaki przy zbiorach
Ziemniaki przy zbiorach
Ziemniaki przy zbiorach

Konkluzje po zbiorach

 • Dzięki nawozowi FITOVALOR plony były o 6,6% większe niż kontrola, a 22,6% większe, niż plony z plantacji nawożone konkurencyjnym nawozem. Taki rezultat jest niezwykle zaskakujący biorąc pod uwagę obserwacje plantacji na etapie wzrostu – zwłaszcza w drugiej połowie III kwartału.
 • Nasza plantacja dała bardzo wysoki plon w wysokości 59,5t/ha brutto, kontrola 55,8t/ha (3,7t/ha mniej), zaś plantacja po konkurencyjnym nawozie 48,5t/ha.
 • Same bulwy również zaskoczyły Klienta, ponieważ, jak twierdzi, „takich wielkich ziemniaków nigdy wcześniej nie wykopał”.
 • Na przykładzie tej plantacji ziemniaka widzimy, że nawóz FITOVALOR nie prezentuje swoich rezultatów w trakcie wzrostu, jednocześnie daje wyższy wynik zbiorów.

You can write down many things. This website allows you to get to know us, nevertheless, nothing works better than a man-to-man conversation.

You are welcome! Let us get to know you. Send us a message - even in the smallest issues.

Warm greetings!
FITOVALOR sp. z o.o.'s Team

Have any questions?

Briefly tell us what you need / expect. We will contact you!