out of love for nature
CALL US
Kukurydza cukrowa
Wiktora Szmulewicza

Dane dotyczące uprawy

  • Nazwa Gospodarstwa: GR Piotr Szmulewicz
  • Lokalizacja: Stare Święcice, woj. mazowieckie 
  • Uprawa: corn cukrowa . . : : . . Odmiana: Tyson
  • Termin siewu: 25.05.2023 . . : : . . Termin zbioru: 2-6.11.2023
  • Powierzchnia wdrożenia: 30 ha
  • Wydajność na polu kontrolnym: 18 t/ha
  • Wydajność na polu FITOVALOR: 15 t/ha
  • Statystyczna korzyść finansowa: 3t x 30 ha x 500 zł/t w skupie = 45.000 zł
Fotografia poglądowa
Fotografia poglądowa
Kontrola
Kolba
Kolby
Kontrola
Kolba
Kolby
Kontrola

Rezultaty na etapie wzrostu - 30.08.2023

Na polu dominuje niska kukurydza (1,4-1,55m). Tylko na małym fragmencie (ok. 25x10m) występuje wysoka kukurydza (2-2,2m) i jest porównywalna do kukurydzy na polu kontrolnym. Kukurydza kontrolna ma 2,2-2,6m na całym areale. Być może na rozruchu na tym polu zostało podane więcej O80…?

Wysoka kukurydza ma 12-13 liści, mała 11-12. Kontrola roślina ma 12-13 liści. Grubość łodygi: nasza duża – 2,6cm w dolnej części i 2,2cm w górnej; nasza mała – 2,2cm w dolnej części i 1,6cm w górnej.

Łodyga większej kukurydzy jest mocno zielona, podobnie jak kukurydzy kontrolnej. Mała kukurydza ma zdecydowanie słabszy kolor.

Kukurydza nasza ma po 1-2 kolby na łodydze. Kontrolna ma 1-2 kolby, a niektóre rośliny mają 3.

Długość kolby dużej kukurydzy w liściach to ok. 30cm, mniejszej kukurydzy ok. 23cm. Mniejsza kolba na mniejszej kukurydzy ma ok. 16cm.

Szerokość kolby dużej kukurydzy w liściach to 6cm, mniejszej kukurydzy 5cm. Kukurydza kontrolna ma szerokość 5cm.

Szerokość obranej kolby dużej kukurydzy to 4,8-5cm. Kukurydza kontrolna ma nieco mniejszą szerokość: 4,5-4,7cm.
Długość obranej kolby dużej kukurydzy to 19-20cm. Kukurydza kontrolna ma również długość 19-20cm.

Wymiar kolby nieobranej
Długość kolby nieobranej
Kontrola
Wymiar kolby obranej
Średnica łodygi u dołu

Konkluzje

Mimo faktu, że większość uprawy 30 sierpnia 2023 miała wysokość ok. 1,5m i wydawała się „mizerna”, Klient oceniał, że za 2-3 tygodnie będzie już kosił, ponieważ ocenia, że kolby rozwinęły się wystarczająco dobrze… Potwierdzamy, że smakowała już bardzo dobrze.

Rezultat zbiorów był zaskakująco dobry – Wiktor Szmulewicz zebrał 18t kukurydzy cukrowej z hektara, podczas gdy sąsiadujące plantacje osiągnęły wynik na poziomie 14-15t/ha. To sprawiło, że obaj Panowie Szmulewicz udzielili nam referencji. Bardzo serdecznie dziękujemy i życzymy obfitych zbiorów przez wszystkie kolejne lata!

You can write down many things. This website allows you to get to know us, nevertheless, nothing works better than a man-to-man conversation.

You are welcome! Let us get to know you. Send us a message - even in the smallest issues.

Warm greetings!
FITOVALOR sp. z o.o.'s Team

Have any questions?

Briefly tell us what you need / expect. We will contact you!