out of love for nature
CALL US
Field corn
Mariana Bobeckiego

Dane dotyczące uprawy

 • Nazwa Gospodarstwa: AGRO-BIO-SEED sp. z o.o.
 • Lokalizacja: Podemszczyzna, woj. podkarpackie 
 • Uprawa: corn past. Odmiana: średniopóźna FAO 270
 • Termin siewu: 4.05.2023 . . : : . . Termin zbioru: 9-19.11.2023
 • Powierzchnia wdrożenia: 10 ha
 • Wydajność na polu kontrolnym: 10 t/ha
 • Wydajność na polu FITOVALOR: 12 t/ha
 • Statystyczna korzyść finansowa: 2t x 10 ha x 500 zł/t w skupie = 10.000 zł
Młoda kukurydza - czerwiec
Młoda kukurydza - czerwiec
Kontrola

Rezultaty na etapie wzrostu

 • Tam, gdzie podano prawidłowo nawóz Filovalor (zgodnie z instrukcją) łodyga ma długość 3,15m, szerokość 3 cm i jest 1 kolba na łodydze. Kolba ma szerokość prawie 6cm a długość 23cm, ilość rzędów 13-14 i 42 ziarna w rzędzie.
 • Natomiast tam, gdzie opryskiwacz zawracał podano większą dawkę nawozu Fitovalor (bliżej nie określono ile dokładnie) i łodyga ma 2,95m, grubość 2,5cm, ilość kolb 3-4. Szerokość największej kolby to 4cm, długość 18cm, ilość rzędów 13-14, ilość ziaren w rzędzie to 33-34. Czyli koło 20% mniej aniżeli tam, gdzie zastosowano nawóz zgodnie z instrukcją ale za to jest więcej kolb na łodydze.
 • Na większości pola zastosowano nawóz Fitovalor zgodnie z instrukcją, tam gdzie dano go więcej parametry kukurydzy są inne.
 • Na polu kontrolnym łodyga ma długość 3,10m-3,30m, grubość 3cm, 1 kolba o szerokości 5cm i długości 20cm, ilość rzędów 13-14 i 36ziaren w rzędzie.
 • Większość kukurydzy po nawozie Fitovalor ma zbliżone parametry do kukurydzy kontrolnej, różnią się tylko ilością ziaren – po nawozie Fifovalor jest o 14% więcej ziaren.
Kukurydza dojrzała - 19.09.
Kukurydza dojrzała - 19.09.
Kontrola
Długość kolby
Długość kolby
Kontrola

Konkluzje

Klient na przełomie lipca/sierpnia nie był przekonany do działania nawozu FITOVALOR, ponieważ kukurydza wyglądała na mniejszą i mniej rozwiniętą. Jednak w późniejszym okresie kukurydza FITOVALOR nadrobiła zaległości i prezentowała się bardzo dobrze na tle kontroli. 

Finalnie nasz nawóz przekroczył oczekiwania Klienta i przyniósł o 20% wyższy plon, niż kontrola. Pan Marian Bobecki udzialił nam referencji i będzie kontynuował nawożenie swoich upraw nawozem FITOVALOR.

You can write down many things. This website allows you to get to know us, nevertheless, nothing works better than a man-to-man conversation.

You are welcome! Let us get to know you. Send us a message - even in the smallest issues.

Warm greetings!
FITOVALOR sp. z o.o.'s Team

Have any questions?

Briefly tell us what you need / expect. We will contact you!