out of love for nature
CALL US
White cabbage
Rodziny Omen

Dane dotyczące uprawy

  • Nazwa Gospodarstwa: Gospodarstwo Rolne Adrian Omen
  • Lokalizacja: Borowe, woj. mazowieckie 
  • Uprawa: kapusta biała
  • Termin siewu: maj 2023 . . : : . . Termin zbioru: październik 2023
  • Powierzchnia wdrożenia: 1 ha
  • Wydajność oczekiwana: ~40 t/ha
  • Wydajność rzeczywista FITOVALOR: 80 t/ha
  • Korzyść finansowa: 20t x 1 ha x 1.000 zł/t w skupie = 20.000 zł
Uprawa kapusty tuż przed opryskiem
Kontrola
Uprawa kapusty tuż przed opryskiem
Kontrola

Konkluzje

Nie mieliśmy świadomości, że nasz Klient postanowi ratować swoją plantację kapusty białej, stąd nie posiadamy zdjęć z efektów po zastosowaniu naszego nawozu. Możemy jedynie przytoczyć słowa Rolanda Omena z listu referencyjnego, który od niego otrzymaliśmy:

„Plantacja kapusty jest dla nas przykładem spektakularnego rezultatu. Plantacja rozwijała się słabo; w pewnym momencie obawialiśmy się, że
– mówiąc kolokwialnie – „z kapusty nic nie będzie”. W październiku dwukrotnie nawieźliśmy plantację kapusty FITOVALOR O80. W ciągu dosłownie 2 tygodni kapusta zanotowała taki przyrost, że nie mogliśmy w to uwierzyć. Dzięki nawozowi O80 jesteśmy bardzo zadowoleni ze zbiorów”.

You can write down many things. This website allows you to get to know us, nevertheless, nothing works better than a man-to-man conversation.

You are welcome! Let us get to know you. Send us a message - even in the smallest issues.

Warm greetings!
FITOVALOR sp. z o.o.'s Team

Have any questions?

Briefly tell us what you need / expect. We will contact you!